ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΣΑΦΑΝΣ

Πρόγραμμα διαλλειματικής προπόνησης για αθλητές 1500m,  για την μεγιστοποίηση:

·  Της δρομικής οικονομίας ρυθμού αγώνα(μυϊκή συναρμογή σε αγωνιστικούς ρυθμούς)

·  Της ανοχής στην μεταβολική οξέωση σε αγωνιστικούς ρυθμούς

·  Των αναερόβιων ενζύμων

·  Της ανοχής των δυσάρεστων συναισθημάτων που ακολουθούν την υψηλή μεταβολική οξέωση

·  Του ρυθμού αναερόβιας γλυκόλυσης

Αριθμός κομματιών Ένταση  (χρόνος)Επαναφορά (min: sec)
6Χ 4001-2 sec γρηγ. Α.Ρ1:00
4Χ800Α.Ρ4:00
3Χ10002-3 sec αργά  Α.Ρ7:00
4X6001-2 sec γρηγ. Α.Ρ3:00
(2Χ150-500) Χ4150 (95% Τ, ) 500(Α.Ρ)1:30 3:00, 3:00
(200-400)Χ5200 (1-2 sec γρ Α.Ρ), 400 Α.Ρ)2:00, 2:00
3Χ(400-1000)400 (Α.Ρ), 1000(2-3 sec αργ.  Α.Ρ)2:00, 7:00
4Χ(150-600)150 (97%Τ), 600(Α.Ρ)2:00, 4:00
(200-400-600)Χ3200 (1-2 sec γρ Α.Ρ) 400(1 sec γρ Α.Ρ), 600 (Α.Ρ)1:30, 2:00 4:00
4Χ4Χ200200 (1-2 sec γρηγ. Α.Ρ)30¨, 5:00

Τ= ΤΑΧYΤΗΤΑ

Α.Ρ. = αγωνιστικός ρυθμός

Γρ. = γρηγορότερα, Αργ. = αργότερα

* Στην στήλη των χρόνων  επαναφοράς  οι χρόνοι που είναι τυπωμένοι με έντονους αριθμούς αφορούν διαλείμματα αποκατάστασης μεταξύ των σετ.

               ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ: Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, MSC Αθλητικό Μάνατζμεντ